traninggrupp

Att satsa pengar på friskvård för personalen är en viktig investering för företaget. Personalen orkar prestera på en högre nivå, blir mindre skadebenägna samt ökar sitt välbefinnande. Detta leder i sin tur till minskade utgifter gällande sjukskrivningar och rehabilitering.