top of page

Tester för motionären 
till eliten

Optimera din träning genom att kartlägga din fysik med hjälp av våra tester.

vo2max

Maximal syreupptagningsförmåga (VO2max)

Vo2max innebär vår maximala syreupptagningsförmåga. I mer begripliga termer den mängd syre din kropp kan transportera till dina arbetande muskler.
Det presenteras både i absoluta (liter/minut) och relativa värden (milliliter/kg/minut) där högre värden eftersträvas.

Testet är relevant om du är i uppstarten av ett träningsupplägg och vill få ett startvärde på din aeroba förmåga eller om du vill utvärdera resultatet av din träning.

Varför är det viktigt?

VO2max är en primär faktor hos vår uthållighetsförmåga i och med dess roll i kroppens aeroba energimetabolism, dvs. framställandet av energi med hjälp av just syre. Förenklat kan vi säga att en individ med högre VO2max har en högre potential för uthållighetsarbete gentemot en person som har ett lägre värde, eftersom denne kan transportera en större mängd syre till arbetande muskler.

Testet utförs på löpband eller cykel där du andas i en mask för att registrera din ventilering samt med pulsband för att registrera hjärtfrekvensen. Testet avslutas när maximal ansträngning är nådd och testpersonen inte kan fortsätta att arbeta vid den givna belastningen.

Efter testet får du en detaljerad rapport över dina värden. Vid önskemål finns även referensvärden att tillgå så du kan jämföra dig med andra som har samma ålder och kön.

*Testet kan kombineras med tröskeltest för att ge ytterligare utvärdering av din uthållighetsprofil.

 

 

Viktigt att veta inför besöket

Var på plats 15 minuter innan din testtid för att fylla i hälsodeklaration.

Kom utvilad. Du ska inte ha kört ett hårt träningspass senare än 48 timmar innan testet.

Inta senaste måltiden innan testet i god tid (2-3 timmar). Om testet görs tidigt på morgonen kan en lättare frukost ätas senast 2 timmar innan test.

Undvik att inta sportdricka i anslutning till testet. Rekommendation är att bara dricka vatten innan och under testtillfället.

Endast rena skor får användas på löpbandet. Vid cykling ta med egna cykelskor.

Ta med en vattenflaska samt en liten handduk att använda under testet.

Omklädnings- och duschmöjligheter finns på plats.

Var ombytt till din testtid.

Pris

Företag och privatpersoner: 1050 kronor
MEDLEMMAR/IDROTTSFÖRENINGAR – Privatpersoner som har STaRs Guldkort eller Crossfitkort samt idrottsföreningar med avtalat samarbete med STaR: 950 kronor

bia

Bioimpedans (BIA - mätning)

Ett kroppssammansättningstest ger dig användbar information om du vill förbättra din idrottsliga prestation, öka muskelmassa, identifiera hälsorisker och/eller gå upp/ner i vikt. Resultaten kan hjälpa dig att sätta upp individualiserade tränings- och/eller kostupplägg och sedan utvärdera utfallet genom att följa förändringarna i muskel- och fettmassa. Bioimpedans bygger på man skickar en svag ström genom kroppen och mäter motståndet den möter. Vävnader i kroppen leder ström olika vilket gör det möjligt att uppskatta kroppens sammansättning.

Efter testet får du en utskrift av dina resultat. Resultaten är ett bra underlag för att arbeta fram ett skräddarsytt träningsprogram eller kostupplägg.

Resultat efter mätningen

Muskelmassa

Fettmassa

Den fettfria massan fördelad på bål, ben och armar. Används för att utvärdera asymmetrier och underlag för individuellt anpassad träningsrådgivning.

Basal ämnesomsättning (uppskattning). Kunskap om den basala ämnesomsättningen ger viktig information vid viktreglering.

Mineralmängd. Ger en indikation på skelettets hälsa.

Viktigt att veta inför besöket

För att få ut rättvisande resultat bör mätningen genomföras på fastande mage, åtminstone två timmar innan testet.

Mätning av kroppssammansättning genomförs i underkläder eller shorts och sport-top.

Rådgivning genomförs i tränings- eller vanliga kläder.

Pris 450 kronor

trösketest

Tröskeltest

Vill du utveckla din uthållighetsträning? Hitta dina individuella träningszoner för bättre kontroll av intensiteter och därmed mer tydligt syftet med ett träningspass?

 

Genom ett tröskeltest kan vi kartlägga dina trösklar och därmed ge välgrundade träningsråd hur du kan manipulera olika träningsvariabler. Testet är av submaximal natur vilket innebär att det inte kräver arbete till maximal ansträngning och utmattning.

 

Utförande består av 4-6 steg som är 4 minuter långa med en minuts vila mellan nivåerna. Direkt efter varje nivås slut tas ett kapillärt blodprov som används till att analysera koncentrationen av laktat i blodet, samt registrering av hjärtfrekvens med hjälp av ett pulsband. Testet fortgår tills den punkt då en höjning av laktat från en mätning till en annan är av en viss storlek. 

 

Efter utfört test får du en detaljerad genomgång av dina värden samt rådgivning hur du kan använda dessa i din träning. Vill du sedan utvärdera om träningen gett resultat är du varmt välkommen till ett återtest.

 

*Testet kan kombineras med test av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) för att ge ytterligare utvärdering av din uthållighetsprofil.

Viktigt att veta inför besöket

Var på plats 15 minuter innan din testtid för att fylla i hälsodeklaration.
Kom utvilad. Du ska inte ha kört ett hårt träningspass senare än 48 timmar innan testet.
Inta senaste måltiden innan testet i god tid (2-3 timmar). Om testet görs tidigt på morgonen kan en lättare frukost ätas senast 2 timmar innan test.
Undvik att inta sportdricka i anslutning till testet. Rekommendation är att bara dricka vatten innan och under testtillfället.
Endast rena skor får användas på löpbandet. Vid cykling ta med egna cykelskor.
Ta med en vattenflaska samt en liten handduk att använda under testet.
Omklädnings- och duschmöjligheter finns på plats.
Var ombytt till din testtid.

Pris

Företag och privatpersoner: 1099 kronor
MEDLEMMAR/IDROTTSFÖRENINGAR – Privatpersoner som har STaRs Guldkort eller Crossfitkort samt idrottsföreningar med avtalat samarbete med STaR: 990 kronor
Vid avbokning 72 timmar eller senare inför avtalad tid debiteras 50 procent av kostnaden. Avbokning på grund av sjukdom, som kan styrkas av vården, är kostnadsfri om den sker senast 24 timmar innan avtalad tid. Bevis om pågående sjukdom ska tillhandahållas senast 48 timmar efter avtalad tid.

vot2mx&tröske

Maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) och Tröskeltest

Detta testpaket kombinerar utvärderingen av tröskel och maximal syreupptagningsförmåga (VO2max).

 

Testerna genomförs i kombination vid samma tillfälle och ger en mer täckande bild av din uthållighetsprofil. Detta ger en bra grund för utvärdering, planering och upplägg av din träning.

 

Genom kombination av dessa tester får du utöver en grundligare bild även ett billigare pris än om du skulle boka dessa separat.  

Viktigt att veta inför besöket

Var på plats 15 minuter innan din testtid för att fylla i hälsodeklaration.
Kom utvilad. Du ska inte ha kört ett hårt träningspass senare än 48 timmar innan testet.
Inta senaste måltiden innan testet i god tid (2-3 timmar). Om testet görs tidigt på morgonen kan en lättare frukost ätas senast 2 timmar innan test.
Undvik att inta sportdricka i anslutning till testet. Rekommendation är att bara dricka vatten innan och under testtillfället.
Endast rena skor får användas på löpbandet. Vid cykling ta med egna cykelskor.
Ta med en vattenflaska samt en liten handduk att använda under testet.
Omklädnings- och duschmöjligheter finns på plats.
Var ombytt till din testtid.

Pris

Företag och privatpersoner: 1849 kronor
MEDLEMMAR/IDROTTSFÖRENINGAR – Privatpersoner som har STaRs Guldkort eller Crossfitkort samt idrottsföreningar med avtalat samarbete med STaR: 1725 kronor


Vid avbokning 72 timmar eller senare inför avtalad tid debiteras 50 procent av kostnaden. Avbokning på grund av sjukdom, som kan styrkas av vården, är kostnadsfri om den sker senast 24 timmar innan avtalad tid. Bevis om pågående sjukdom ska tillhandahållas senast 48 timmar efter avtalad tid.

bottom of page